Verner Collegium.

Profesionální komorní soubor významné pražské hudební rodiny.

Tradice hudebních kořenů široké rodiny Vernerů sahá až do devatenáctého století.

Dědictví talentu minulých generací nese dnes jako nejstarší hudebník rodu Pavel Verner, vynikající hobojista a hudební pedagog. Aktivní rodinné muzicírování logickým během času, kdy se z dětí stali profesionální hudebníci, přerostlo ve špičkovou profesionální práci. Kritiky oceňují zejména kvalitu zvuku, spontánnost výrazu a jednotu stylového pojetí, kultivované lety společné práce a výrazným talentem.

Všichni členové souboru zastávají významné posty pražského hudebního života. Soubor má velmi zajímavé a flexibilní instrumentální obsazení. Většina hráčů ovládá hru na několik nástrojů, což nabízí výjimečně pestrou paletu témbrů a barev při interpretaci skladeb. Publikum tak může slyšet různé kombinace těchto nástrojů: hoboj, anglický roh, housle, violy, violoncello, kontrabas, fagot, zobcové flétny, varhany, cembalo, trubku, křídlovku, barokní trubku a bicí nástroje. Takto široká škála instrumentů umožňuje hrát ve velkém obsazení (sextet, septet, oktet), anebo sestavovat programy komornější pro trio, kvartet, či kvintet. Na některých koncertech spoluúčinkují jako sólisté také zpěváci Ludmila a Jan Vernerovi.

Soubor vystupuje nejen v Praze a českých městech, ale i v zahraničí.

 

© Floky Design Studio 2007